İnsan Kaynakları Politikamız

Personelimizi eğitimlerle geliştirerek iş hedeflerine ulaşmasında desteklemek İşe ve işyeri kültürüne en uygun kaynağı istihdam etmek Verdiği önerilerle paylaşım ve motivasyonu güçlü ekipler oluşturmak İşçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun ortamlar hazırlayarak, “0” iş kazası hedefi ile istihdam yaratmak Sorumluluk almaya teşvik ederek yaptığı işlere ve sonuçlarına sahip çıkmaya yüreklendirmek Takım arkadaşlarına, yöneticisine ve kurumuna güven ortamını hazırlamak Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak Aidiyet duygusu güçlü, amatör ruhla profesyonel davranışlar sergileyen büyük bir INDEC ailesi olmak.
GÜÇ, BAŞARI VE SÜREKLİ GELİŞİMİN EN TEMEL TAŞININ İNSAN KAYNAĞIMIZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ.CV'lerinizi info@indec.com.tr email adresine gönderebilirsiniz.